Nasza specjalizacja

Odwołania od decyzji administracyjnej

Czym jest odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie jest podstawowym środkiem odwoławczym służącym weryfikacji decyzji nieostatecznych. Jego złożenie zobowiązuje organ II instancji do ponownego rozpatrzenia sprawy indywidulanej. Odwołanie od decyzji wnosi się w sytuacji, gdy osoba uprawniona do jej wniesienia nie zgadza się z zapadłym rozstrzygnięciem.
Odwołanie nie służy od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wtedy strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja ta została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia stronie.
W sytuacji, gdy strona jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub też gdy w postępowaniu ustanowiony został pełnomocnik, termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia doręczenia decyzji przedstawicielowi lub pełnomocnikowi.
Natomiast w sytuacji, gdy odwołanie wnosi strona, która nie uczestniczyła w postępowaniu przed organem I instancji, termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie uczestniczącej w postępowaniu. Jeżeli natomiast strona pominięta w postępowaniu w I instancji dowie się o wydaniu decyzji już po upływie terminu do wniesienia odwołania, służy jej uprawnienie do żądania wznowienia postępowania.

Zrzeczenie się prawa do odwołania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Organ odwoławczy.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Właściwe usytuowanie i organizacja organu II instancji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia efektywności kontroli wykonywanej w toku postępowania odwoławczego. Kodeks postępowania administracyjnego przyjął jako regułę, że organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia nad organem, który wydał decyzję w I instancji.

Decyzje organu odwoławczego.

Organ odwoławczy na skutek odwołania wydaje decyzję, w której:
– utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję;
– uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję umarza postępowanie pierwszej instancji w całości lub w części;
– umarza postępowanie odwoławcze;

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o odwołanie od decyzji administracyjnej również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.