Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Istota. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest czynnością prawną jednostronną, niemającą konkretnego adresata, dokonywaną przez spadkobiercę ustawowego lub testamentowego. Spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą otwarcia spadku, jednakże nie jest to nabycie definitywne, gdyż nikomu nie można narzucić dziedziczenia i spadku wbrew jego woli. Rodzaje oświadczeń a odpowiedzialność za długi … Czytaj dalej Przyjęcie lub odrzucenie spadku