Nasza specjalizacja

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Istota.

Skarga stanowi centralną instytucję w postępowaniu sądowo administracyjnym, ponieważ spełnia wiele funkcji – przede wszystkim je inicjuje. Bez skargi nie byłoby przeniesienia rozpoznania sprawy do sądu administracyjnego, a de facto w ogóle nie byłoby sądowej kontroli wykonywania administracji publicznej.

Należy pamiętać, iż skargę można wnieść dopiero, gdy zostanie wyczerpana droga odwoławcza przed organami administracji – czyli wtedy, gdy decyzja staje się ostateczna, ponieważ brak jest środków zaskarżenia.

Kto może wnieść skargę?

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeśli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Termin do wniesienia skargi.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
Natomiast jeśli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę można wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.
Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.

Do jakiego Sądu wnieść skargę?

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
Po otrzymaniu skargi organ przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Wymogi formalne skargi.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:
– wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu;
– oznaczenie organu, którego działania, bezczynność lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
– określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego;

Wpis od skargi.

Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy.
Od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pobiera się wpis stosunkowy w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Kiedy sąd odrzuca skargę?

Sąd odrzuca skargę, gdy:
– sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;
– sprawa została wniesiona po terminie;
– nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;
– sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
– jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie posiada zdolności procesowej;
– interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt nie został naruszony stosowanie do wymagań

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.