Nasza specjalizacja

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Czym jest skarga kasacyjna?

Skarga kasacyjna jest jednym z dwóch uregulowanych w ustawie środków odwoławczych, która przysługuje od wydanych przez wojewódzki sąd administracyjny wyroków lub postanowień kończących postępowanie w sprawie.
Skarga kasacyjna jest środkiem suspensywnym, ponieważ jej wniesienie wstrzymuje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, oraz względnie dewolutywnym z racji tego, że jej wniesienie przenosi rozpoznanie sprawy z sądu I instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do jakiego sądu wnieść skargę?

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał zaskarżany wyrok lub postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny to organ sądowy, który sprawuje kontrolę funkcjonowania oraz bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, prawem unijnym oraz ustawami.

Przymus adwokacko-radcowski co oznacza?

Skarga kasacyjna, będąc środkiem odwoławczym, którego prawidłowe sporządzenie wymaga wysokiej wiedzy prawniczej, powinna zostać sporządzona przez podmiot, który ją posiada.
Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Ustawodawca przewiduje również wyjątki – skarga może być sporządzona przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, profesora lub doktora nauk prawnych będący stroną.
Natomiast w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami skarga może być sporządzona przez doradcę podatkowego.
A w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego.

Termin do wniesienia skargi.

Skarga kasacyjna wnoszona jest w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
Ten ustawowy termin ma charakter procesowy oraz zawity, co oznacza, że jego upływ jest uwzględniany przez sąd z urzędu.
Może on zostać przywrócony w sytuacji, gdy strona nie wniosła skargi kasacyjnej bez swojej winy.
Termin trzydziestodniowy do wniesienia skargi kasacyjnej wiąże również prokuratora, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy nie brali oni udziału w dotychczasowym postępowaniu i tym samym nie nabyli praw strony.

Cechy formalne skargi.

Skarga kasacyjna powinna zawierać:
– oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części;
– przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie;
– wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Ponadto, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Wpis od skargi.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o skargi kasacyjne do naczelnego sądu administracyjnego również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.