Nasza specjalizacja

Ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów

Ustalenie kontaktów

Niezależenie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem oraz m.in.:

 • odwiedziny,
 • spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • korzystanie z innych środków porozumiewanie się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywanie kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd opiekuńczy rozstrzyga również o kontaktach rodziców z dzieckiem, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Kto ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów?

Obowiązek i prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem istnieje niezależnie od przysługiwania im władzy rodzicielskie, a także niezależnie od istnienia pomiędzy nimi więzi prawnej w postaci małżeństwa.
Oprócz rodziców osobami uprawnionymi i zobowiązanymi do utrzymywania kontaktów z dzieckiem są także:

 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • powinowaci w linii prostej;
 • inne osoby, jeżeli sprawowały one dłuższy czas piecze nad osobą dziecka;

Który sąd jest właściwy do orzekania o kontaktach?

Sądem właściwym we wspomniany sprawach jest sąd opiekuńczy, który jest sądem rodzinnym. Postępowanie wszczynane jest wyłącznie na wniosek. Nie wchodzi w grę wszczęcie postępowania z urzędu.

W jaki sposób egzekwować orzeczenie o kontaktach?

Podstawą wszczęcia postępowania wykonawczego jest orzeczenie sądy lub ugoda zawarta przed sądem.
Sąd ma możliwość zagrożenia nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie, pod której pieczą pozostaje dziecko, niewykonującej lub niewłaściwie wykonującej obowiązki dotyczące kontaktów z dzieckiem lub osoby, której tego kontaktu zakazano, jeżeli naruszają one obowiązki wynikające z orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem albo przed mediatorem odnośnie kontaktów z dzieckiem. Jeżeli osoba której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie wypełnia swojego obowiązku, wówczas sąd nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej. Wysokość tej sumy jest uzależniona od sytuacji majątkowej tej osoby oraz od ilości naruszeń istniejącego obowiązku dotyczącego kontaktów z dzieckiem. Wspomniane orzeczenie jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Na postanowienie sądu w tej mierze przysługuje zażalenie.

Przepisu kodeksu postepowania cywilnego przewidują także możliwość zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów z dzieckiem, jeżeli do tego kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której piecza dziecko się znajduje, obowiązków dotyczących kontaktów z dzieckiem, wynikających np. z orzeczenia sądu. Dotyczy to również np. zwrotu kosztów podróży do miejsca zamieszkania dziecka poniesionych przez osobę uprawnioną do kontaktów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ogranicza utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem;
 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
 • zakazać porozumiewania się odległość.

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Jeżeli utrzymywanie kontaktów z rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.