Nasza specjalizacja

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Warunki zwolnienia.

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Przesłanki.

  • Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.
  • Skazanego określonego w art. 64 § 1 kodeksu karnego (recydywa) można zwolnić warunkowo po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 kodeksu karnego (multirecydywa) po odbyciu trzech czwartych kary.
  • Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Powyższe zasadny stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawiania wolności, które skazany ma odbyć kolejno.

Okres próby.

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.
Jeżeli skazany jest osobą określoną w art. 64 § 2 kodeksu karnego (multirecydywa), okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.
W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Ponowne warunkowe zwolnienie.

W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawiania wolności przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

Uznanie kary za odbytą.

Jeżeli w okresie próby i w czasie 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwila warunkowego zwolnienia.

Obowiązki i dozór warunkowo zwolnionego

Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 k.k.. W szczególnych przypadkach określonych w ustawie dozór nakładany jest obligatoryjnie.

Odwołanie warunkowego zwolnienia.

Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie:

  • jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyśle, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
  • jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenie jej wykonania albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. Sąd odwoła warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli wyższej wskazane okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba, że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
W przypadku odwołania warunkowego zwolnienie, nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

Posiedzenie przed Sądem.

O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu na prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.
Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.
W posiedzeniu w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia.

Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia, jak i jego odwołania, przysługuje zażalenie.

Ponowny wniosek o warunkowe zwolnienie.

Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.
Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

Opłata od wniosku o warunkowe zwolnienie.

Od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie pobiera się opłatę w wysokości 45 zł.

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.