Blog

Czym jest inny podobnie niebezpieczny przedmiot w Kodeksie Karnym?

Artykuł 159 kodeksu karnego stanowi, iż kto biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

zobacz więcej

Korzyści mediacji w postępowaniu karnym

Mediacja obejmuje szereg działań podejmowanych przez oskarżonego i pokrzywdzonego, mających na celu rozwiązanie konfliktu między tymi stronami przy udziale mediatora, którego zadaniem jest podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu negocjacji bez narzucania własnych poglądów i rozwiązań przedmiotowego konfliktu.
zobacz więcej

Oskarżyciel prywatny

Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, np.: w sprawach o przestępstwo zniesławienia (art. 212 k.k.), przestępstwo znieważenia (art. 216 k.k.), naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.). Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do toczącego się postępowania.

zobacz więcej

Oskarżyciel posiłkowy

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.
zobacz więcej

Co oznacza zatarcie skazania?

Zatarcie skazania jest to instytucja, która polega na wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego informacji o wydanym wyroku skazującym dotyczącym danej osoby.
zobacz więcej

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawa, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobowości prawnej instytucja państwowa lub samorządowa albo inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
zobacz więcej

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest to sposób nabycia własności rzeczy (np. nieruchomości) lub niektórych innych praw (np. użytkowania wieczystego) przez długotrwały upływ czasu związany z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez osobę niebędącą właścicielem. Jednocześnie przez zasiedzenie dotychczasowy właściciel traci prawo własności.
zobacz więcej

Groźby karalne

Artykuł 190 kodeksu karnego reguluje sytuację, w której ktoś grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, a jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
zobacz więcej

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym

Artykuł 115 § 11 kodeksu karnego wskazuje, iż osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
zobacz więcej

Warunkowe umorzenie postępowania

Wobec osoby, która jest oskarżona o przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby było można ubiegać się o takie rozwiązanie sprawy?
zobacz więcej

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.